Links

Handreiking Tijdelijke bouw

Rijksoverheid / bouwregelgeving:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

Vereniging BWT Nederland / bouw- en woningtoezicht:
www.verenigingbwt.nl

Bouwbesluit 2012:
www.bouwbesluitonline.nl

Sluiten