Leveringsvoorwaarden

Alle leden van de VVVA hanteren uniforme leveringsvoorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de VVVA en op 28 april 2014 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn gedeponeerd.

Sluiten